Política de Privacidad Web

Responsable del Tractament
L’empresa responsable del tractament de les seves dades en virtut d’aquesta Política de privacitat és:

MEDICAL SERVICES ACTIVITA S.L.U.
NIF: B60374402
Domicili: C/ Joan Prim, 136 – 08402 Granollers (Barcelona)
Direcció de correu electrònic: rgpd@activita.cat
Web: www.activita.cat
Telèfon: 93.840.17.02
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tomo 26113, Folio 212, Hoja B97953

En MEDICAL SERVICES ACTIVITA S.L.U., reconeixem la importància de protegir la seva informació personal i estem compromesos a tractar-la
amb responsabilitat i de conformitat amb les lleis de protecció de dades.
La present política de privacitat pretén regular tots els aspectes relatius al tractament de dades dels diferents usuaris que naveguen o faciliten
les seves a través dels diferents formularis situats en la web.

Dades Personals
Una dada personal, és la informació que l’identifica o el fa identificable. A través de la web, en les caselles establertes a tal efecte recollim les
dades personals que l’usuari ens comunica: Nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, direcció postal, població, etc.així com totes aquelles
dades que voluntàriament ens proporcioni a través de qualsevol de les xarxes socials de les quals l’usuari està registrat. En aquest cas, la
privacitat dependrà de la configuració establerta pel mateix usuari així com dels termes i condicions de la pròpia xarxa social.

La visita de l’usuari a la web no implica que hagi de facilitar cap informació sobre les seves dades personals. No obstant això, en cas de facilitarles, les dades seran tractades de forma lícita de conformitat en tot moment als principis i drets recollits en el RGPD 2016/679 de 26 d’abril i la
LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre.

Finalitat, duració i legitimació del tractament
Les dades que l’usuari ens proporcioni les tractarem amb les següents finalitats:

 • Atendre la sol·licitud o petició realitzada per l’usuari a través del formulari de contacte situat a la web. Recollim i tractem les
  dades personals de l’usuari per poder tramitar i gestionar la seva sol·licitud, una consulta o qualsevol petició que realitza a través del
  formulari. Aquestes dades les conservem durant el temps necessari per complir la seva petició i durant el temps establert per la llei
  amb una duració mínima de 3 anys.
  La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en seleccionar la casella d’acceptació de la
  nostra política de privacitat abans d’enviar la petició. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que
  això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 • Donar d’alta com a “usuari registrat” a través del formulari de registre situat en la web que li permetrà a l’usuari accedir
  a la seva àrea privada de serveis i informar-lo de les nostres activitats, podent-li remetre per qualsevol mitjà electrònic comunicacions
  comercials de les novetats dels nostres serveis. Aquestes dades les conservarem mentre l’usuari no sol·liciti la seva baixa del registre i
  durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.
  La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en registrar-se a través del formulari de
  registre i seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la seva sol·licitud. L’usuari té dret a
  revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la
  seva retirada.
 • Millorar la seva experiència en navegar per la web. Aquestes dades els conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu
  consentiment al tractament d’aquestes eliminant les cookies i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.
  La base de legitimació per a millorar la seva experiència en navegar per la web és el consentiment que atorga l’usuari en acceptar les
  cookies. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el
  consentiment previ a la seva retirada.
 • Gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li informació sobre les nostres activitats i productes. Aquestes dades les conservarem
  mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al tractament d’aquestes i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima
  de 3 anys.
  La base de legítimació per a gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li les nostres activitats i novetats, és el consentiment que ens
  atorga per a això. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament
  basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

Cessió o comunicació de dades personals i transferències internacionals
Les seves dades no es comunicaran ni seran cedides a tercers tret que existeixi alguna obligació legal o a aquells prestadors vinculats al
Responsable que actuen com a encarregats del tractament.
No es realitzen transferències internacionals, en cas què en algun moment poguessin realitzar-se, se li comunicaria a fi d’obtenir el seu
consentiment.

Actualització de dades
És important que perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’usuari ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació
en aquestes, en cas contrari, no responem de la veracitat d’aquestes.
L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces garantint que tota la informació facilitada correspon amb la situació real, que
està posada al dia i és exacta, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació.

Dades de Tercers
Si l’usuari facilita dades de terceres persones per a qualsevol finalitat a MEDICAL SERVICES ACTIVITA S.L.U., garanteix que ha obtingut aquestes
dades de forma lícita, que ha informat prèviament els afectats, obtenint el seu consentiment per a comunicar-les i que la informació facilitada
és exacta i veraç.

Caràcter obligatori de la informació sol·licitada
Tots els nostres formularis compten amb un asterisc (*) en les dades obligatòries. Si l’usuari no omple aquests camps, o no marca la casella
d’acceptació de la política de privacitat, no es permetrà l’enviament de la informació.

Ús de les contrasenyes
Per a poder accedir a l’Àrea Privada, l’USUARI haurà de “Iniciar Sessió” i incloure l’adreça del correu electrònic i contrasenya generada en el
formulari de registre d’acord a les regles de complexitat que s’estableixin a cada moment a la web.
Els usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol dels identificadors i/o contrasenyes que hagin seleccionat
en el registre, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ni permetre el seu accés a persones alienes.
Així mateix, serà obligació de l’usuari notificar de forma immediata al Responsable qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o
contrasenyes, tals com el robatori, l’extraviament, o l’accés no autoritzat a aquests, amb la finalitat de conducta a la seva immediata
cancel·lació.

Drets dels interessats
Té dret a accedir a les seves dades i a obtenir confirmació sobre el seu tractament, així com una còpia de les dades personals objecte de
tractament. Té dret a actualitzar-les i a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o sol·licitar la supressió quan les dades no
siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recaptades. Pot sol·licitar la limitació en el tractament de les seves dades i oposar-se
al tractament d’aquestes revocant el seu consentiment, així com exercir el dret a la portabilitat de les dades. De la mateixa manera, té dret a no
ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Pot exercir els seus drets contactant
amb nosaltres C/ Joan Prim, 136 – 08402 Granollers (Barcelona). Email: rgpd@activita.cat

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control a www.aepd.es

Tractament de dades de Menors d’edat
Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta web i accepta el seu tractament declara ser major de 14 anys, quedant prohibit l’accés i
ús del portal a menors d’aquesta edat. Si en algun moment, el Responsable detecta que un menor de 14 anys ha proporcionat dades de
caràcter personal, procedirem a la cancel·lació d’aquestes. Així mateix, els pares o tutors podran en qualsevol cas dirigir-se a MEDICAL
SERVICES ACTIVITA S.L.U. per a bloquejar el compte d’accés dels menors al seu càrrec que s’haguessin registrat falsejant la seva identitat.

Xarxes Socials
L’objecte de les eines com Facebook, Twitter, Instagram, etc. o altres xarxes socials és donar visibilitat i difusió a les activitats que desenvolupa
la nostra organització. Aquestes eines emmagatzenen dades personals en els servidors dels serveis respectius i es regeixen per la seva pròpia
política de privacitat. Es recomana la revisió i la lectura de les condicions d’ús i política de privacitat de la xarxa social en el moment de
registrar-se, tenint en compte les diferents possibilitats de configuració en relació al grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.
Així mateix, el Responsable es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per tercers que vulneri la
legalitat, inciti a fer-ho o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Com també el dret a bloquejar o
denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

Tractament de Cookies
Una cookie és un petit arxiu que es descarrega i emmagatzema en l’ordinador de l’usuari quan aquest accedeix a una pàgina web. Les cookies
permeten a la web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari o del seu equip i,
depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per a reconèixer a l’usuari.
L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegador. Pot
obtenir més informació llegint la nostra Política de Cookies.

Informació del tractament LOPDGDD (INTERÈS LEGÍTIM LOCUCIÓ TELEFÒNICA)

PROTECCIÓ DE DADES:

MEDICAL SERVICES ACTIVITA, S.L.U. és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Interessat i l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

Finalitats del tractament: gravació de la conversa telefònica per motius de qualitat per poder atendre millor les necessitats de l’interessat.

Legitimació del tractament: per un interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR).

Criteris de conservació de les dades: les trucades es poden conservar durant un termini màxim de sis mesos. Això no obstant, es podran conservar durant més temps en cas d’haver-hi fets susceptibles de requeriment per part de les autoritats públiques competents.

Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, tret que sigui obligació legal.

Drets que té l’Interessat:

– Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu tractament.
– Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

MEDICAL SERVICES ACTIVITA, S.L.U.. C/ Joan Prim, 136 – 08402 Granollers (Barcelona). E-mail: rgpd@activita.cat
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: Provenza, 288 2º 2ª – 08008 Barcelona – jprada@premiumlegis.es