Blog

5 afectacions que poden perjudicar l’oïda

afectacions de l'oïda

La salut està subjecta a molts fenòmens, dels quals, la majoria transcorre mitjançant situacions quotidianes i ordinàries. Tots ells produeixen variacions a l’organisme que, en funció de la constitució i la fortalesa de cada persona afecten d’una manera o altra. Un dels òrgans amb més sensibilitat i que pateix canvis més sovint és l’oïda. Avui t’expliquem 5 fets que poden afectar-li mermant el teu benestar.

Escoltar música a un volum molt elevat

Qualsevol tipus de so que percebi la nostra oïda a un volum per sobre del nivell de decibels màxim acceptable pot causar danys importants en el sistema auditiu. Per això és important tenir cura d’apartar-se d’aquells sorolls massa elevats i prendre les precaucions necessàries per a que no ens produeixin molèsties.

Un dels casos més habituals és l’ús d’auriculars per a escoltar música. Aquest tipus de dispositius s’introdueixen dins les orelles per fer arribar el so a través del canal auditiu de l’oïda. Un so massa elevat por causar greus danys al sistema auditiu. I si a més, s’introdueixen massa endins poden fer malbé el timpà causant conseqüències irreversibles. Per a evitar possibles mals és recomanable substituir-los pels cascs de música. Un tipus d’aparells que aïllen millor del soroll exterior sense ser intrusius.

Fumar de forma freqüent

Fumar tabac és la principal causa del desenvolupament del càncer de pulmó, però també pot provocar una pèrdua important de l’audició. Les substàncies tòxiques que componen els cigarrets incideixen directament a les vies respiratòries i als òrgans principals del cos. Amb la qual cosa, a mitjà i a llarg termini poden causar greus danys de caràcter irreversible. Cal també prestar atenció a la presència de fum, en cas dels fumadors passius.

Beure alcohol sovint

Les begudes alcohòliques en excés tenen conseqüències tant per a l’organisme com per al cervell. Concretament, poden causar conseqüències al còrtex auditiu central que aquest gestiona, fent que amb el temps es redueixi la seva massa. D’altra banda, també afecten als nervis del cos disminuint progressivament la seva sensibilitat. Amb la qual cosa, la capacitat per percebre els sons també decreix a mesura que s’incrementa la ingesta d’alcohol.

La obesitat

Les persones amb obesitat o que compten amb un índex de massa corporal per sobre de la mitjana tenen un 17% més de probabilitats de desenvolupar problemes auditius. És recomanable fer exercici físic de forma freqüent, tant per evitar problemes a l’oïda com per millorar la salut cardiovascular.

Utilitzar els bastonets per a l’oïda

Habitualment, es fan servir els bastonets de cotó per netejar la cera que es va acumulant a l’oïda. Malgrat tot, poden ser una eina que aporti més conseqüències que avantatges si no s’utilitza correctament. A l’hora d’introduir-los al canal auditiu, cal anar amb compte de no empènyer la cera cap endins. En cas contrari, es pot produir una ruptura del timpà fent que es redueixi la capacitat auditiva.

Tens alguna molèstia? Demana una visita online amb algun dels nostres experts!