Blog

Com renovar el carnet de conduir en 3 senzills passos

La renovació del carnet de conduir és una tasca que tots els conductors de vehicles han de dur a terme al menys un cop a la vida. En funció de les seves característiques i del tipus de vehicle que condueixin els terminis de caducitat poden variar, fet que molt habitualment genera maldecaps i algunes confusions. Avui t’expliquem com funciona aquest procés i quina és la manera més senzilla per dur-lo a terme:

La renovació del permís de conduir com a tal és un procés burocràtic, i tot i que en els darrers anys la DGT n’ha simplificat els passos per a que resulti més àgil, segueix sent un fet complex amb moltes particularitats. Per la qual cosa, abans d’iniciar els tràmits cal tenir clar el seu funcionament i les opcions disponibles per al conductor.

El carnet de conduir és un document oficial de l’Estat, i per aquesta raó sempre té un període de vigència que ve determinat per tres factors. En primer lloc, les característiques del conductor com ara l’edat o les infraccions comeses. La renovació del permís s’haurà de dur a terme de forma més o menys tardana si el conductor supera els 65 anys o ha comès diverses infraccions, i en conseqüència, aquestes han anat acompanyades d’una pèrdua de punts.

En segon lloc, si el permís és d’una classe de vehicles o d’una altra llavors també condicionarà la seva vigència. I per últim, si el conductor a l’hora de renovar el carnet pateix alguna malaltia o discapacitat que es pugui agreujar amb el pas del temps, llavors per prevenció també serà tinguda en compte per valorar el període de vigència del permís de conduir.

– PERMISOS DE CONDUIR AM, A1, A2, A I B: < 65 anys cada 10 anys / > o = 65 anys cada 5 anys

– PERMISOS DE CONDUIR BTP, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D Y D+E: < 65 anys cada 5 anys / > o = 65 anys cada 3 anys

El carnet de conduir es pot renovar amb fins a tres mesos d’antelació. Gràcies a aquest fet no cal esperar a disposar del nou permís, ja que la seva vigència comptarà a partir de la data de caducitat de l’anterior. La renovació es pot dur a terme a través de la Prefectura de Trànsit o en un centre de reconeixement mèdic com Activita. La documentació que cal presentar per a dur a terme la renovació varia en funció d’un lloc o l’altre, sent aquesta segona opció la més senzilla i ràpida.

Com renovar el permís de conduir a través del teu centre mèdic

Per a dur a terme la renovació en un centre mèdic caldrà seguir aquest tres senzills passos:

  • Presentar el DNI o el Passaport original i en vigor. En el cas dels estrangers comunitaris, caldrà que presentin l’autorització de residència, el document d’identitat del país en qüestió o el Passaport, juntament amb el Certificat d’Inscripció en el Registre Central d’Estrangers per a estrangers comunitaris. Pel que fa als ciutadans estrangers no comunitaris, caldrà presentar l’Autorització de residència per a estrangers no comunitaris. La documentació cal que sigui la original i estigui en vigor.
  • Entregar la documentació i fer el pagament: La persona que faci la renovació haurà de fer-se una fotografia i entregar-la amb la sol·licitud de pròrroga del permís de conduir. Aquesta documentació es facilitarà al mateix centre mèdic. Finalment haurà de pagar pels costos de gestió.
  • Realitzar la prova mèdica: Caldrà que la persona se sotmeti a una exploració mèdica que serà enviada al departament de Trànsit juntament amb un informe d’aptitud psicofísica.

Finalitzats aquests passos es tancarà el procés de renovació del carnet de conduir i només caldrà esperar a obtenir el nou permís. Recorda que pots fer-ho al Centre Mèdic Activita.